tarjeta

Rutas

Ibilbideak eta ordutegiak aurrez zehaztuak daude. Ordutegien kasuan, bi eratakoak izango dira: finkoak eta eskaripekoak.

Ordutegi finkoen kasuan, zerbitzua inolako eskaerarik gabe ere abian jarriko da. Aldiz, eskaripekoen kasuan, zerbitzuaren eskaera, aurrez ezarritako ordutegia baino 30 minutu, gutxienez, lehenago egin beharko da.

>>>Ordutegia PDF       >>>Geltokien kodeak PDF ORDUTEGIA PDF

La duración del Proyecto Piloto LANDABUS tendrá una duración de un año, empezando el servicio el día 2 de junio. Existe la intención que a los seis meses dicho proyecto sea implantado en otra comarca de Gipuzkoa.

©Landabus 2008